Villkor

Välkommen till vikscasino.online. Genom att använda denna webbplats accepterar du att följa och vara bunden av nedanstående användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen lämna webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter eventuella ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Användning av innehåll

Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får använda innehållet på webbplatsen för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du inte ändrar eller tar bort några upphovsrättsliga märkningar eller annan äganderätt.

Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera, överföra, sälja, publicera eller använda webbplatsens innehåll för något annat ändamål utan vårt skriftliga tillstånd.

  • Du får använda webbplatsen för att söka information om olika ämnen och tjänster.
  • Du får dela webbplatsens innehåll i sociala medier genom att använda delningsknapparna som tillhandahålls.
  • Du får ladda ner och skriva ut material för personligt bruk, under förutsättning att du behåller alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga märkningar.

All annan användning av webbplatsens innehåll kräver vårt skriftliga tillstånd.

Användning av tjänster

Vår webbplats kan erbjuda olika tjänster såsom registrering av domännamn, webbhotell och e-posttjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du att följa relevanta användarvillkor och riktlinjer för dessa tjänster.

  • Du ansvarar för all information du lämnar vid användning av våra tjänster, och för att den informationen är korrekt och uppdaterad.
  • Du samtycker till att inte använda våra tjänster för att skicka skräppost, olagligt material eller på annat sätt bryta mot lagar eller regler.
  • Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller avsluta ditt användarkonto eller tillhandahållande av tjänster om du bryter mot villkoren.

Ansvarsbegränsning

Denna webbplats tillhandahålls 'som den är' utan några garantier eller utfästelser av något slag. Vi tar inte ansvar för eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll eller tjänster. Vi garanterar inte heller att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att innehållet kommer att vara korrekt, pålitligt eller aktuellt.

Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår genom användningen av denna webbplats eller dess innehåll. Du användar webbplatsen på egen risk.